Laatu


Laadunhallintajärjestelmämme noudattaa ISO9001:2015 standardin vaatimuksia ja meillä on ollut Det Norske Veritaksen myöntämä laatusertifikaatti jo vuodesta 2005 lähtien.

Laadunhallintajärjestelmämme kattaa kaikki yrityksen toiminnot ja sen tärkeitä kulmakiviä ovat:
– asiakaslähtöisyys
– jatkuva parantaminen
– motivoitunut ja osaava henkilökunta
– johtajuus
– yhteistyökumppanit

Laatupolitiikkamme:
”Kehitämme, markkinoimme ja valmistamme virheettömiä ja kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja kannattavasti sekä toimitamme ne juuri oikeaan aikaan asiakkaillemme täyttääksemme heidän odotuksensa.”

Henkilöstömme on osaavaa ja koulutettua:
Laadun tuottamisen perustana on osaava, koulutettu henkilöstö ja nykyaikainen teknologia. Laatu huomioidaan toimintoketjun jokaisessa vaiheessa siten, että seuraava vaihe koetaan asiakkaaksi. Jokaisen työntekijän on tiedettävä ja ymmärrettävä mitä hänen asiakkaansa odottaa.

Jokainen vastaa omasta työstään:
Jokainen henkilöstön jäsen vastaa toimintansa tuloksena syntyvästä laadusta.

Teemme kerralla valmista:
Toiminnan laadun tavoite on tehdä oikeaan aikaan kerralla valmista. Tavoitteen toteutuminen edellyttää, että jokainen työskentelee vaatimusten mukaisesti. Muuttuneet vaatimukset huomioidaan välittömästi. Laadussa havaitut virheet tai puutteet saatetaan kuntoon viivyttelemättä. Virheellistä tuotetta ei saa koskaan toimittaa asiakkaalle.

Jatkuva parantaminen:
Jokainen henkilöstön jäsen vastaa laadun jatkuvasta kehittämisestä. Laadun kehittämistä yrityksessä ohjaa johtoryhmä.